11 maj 2020

Czy krowy skolonizowały Marsa? – recenzja gry Magic Maze on Mars

Temat kolonizacji Marsa, podobnie jak wikingowie, przewija się w wielu grach planszowych. Na rynku mamy takie tytuły, jak Terraformacja Marsa, Pierwsi Marsjanie czy kieszonkowy Pocket Mars. Ale czy odczuwacie przesyt tematem? My nie i dlatego chętnie wzięliśmy na warsztat najnowszy tytuł wydawnictwa Sit Down! – Magic Maze on Mars.

Magic Maze on Mars to kooperacyjna gra planszowa dla 1-6 graczy w wieku 8+. W grze będziecie sterować robotami, które zostały wysłane na tytułowego Marsa, aby przygotować planetę na przylot pierwszych kolonizatorów. Waszym zadaniem będzie budowa dróg, zbieranie surowców i wznoszenie kopuł mieszkalnych. Jeśli uda wam się to uczynić w wyznaczonym limicie czasowym – zwyciężycie.

W średniej wielkości pudełku znajdziemy dużo komponentów. Mamy tutaj sporo drewnianych znaczników reprezentujących surowce, kosmiczne śmieci czy ślimaki. Oprócz tych właśnie wymienionych elementów, do gry dołączone są kartonowe żetony, planszetki, klepsydra i kwadratowe kafle reprezentujące teren Marsa, po którym będziecie się poruszać. Co najbardziej rzuca się w oczy, to duży i czerwony znacznik (oczywiste), sympatycznie nazwany „Zrób coś!”. Całość prezentuje się bardzo dobrze, a tytuł zyskuje plusa za dobrze zaprojektowaną wypraskę, aby pomieścić wszystkie elementy.

Czas skolonizować Marsa! Jak wspomnieliśmy, jest to gra kooperacyjna, więc wspólnymi siłami i działaniami będziecie się starać doprowadzić powierzchnię planety do dobrego stanu, aby mogli zamieszkać na niej pierwsi koloniści. A czy powiedzieliśmy, że wszystkie swoje ruchy musicie wykonywać, nie porozumiewając się werbalnie? Tak – musicie działać w absolutnej ciszy, ale spokojnie – jest parę sposobów, aby móc się naradzić w trakcie gry. Zacznijmy jednak od początku, czyli instrukcji. Ta jest napisana bardzo przystępnie i w bardzo łatwy sposób wprowadza nowe zasady. Co więcej, autorzy gry wyraźnie zaznaczają, że nie warto czytać całej instrukcji na raz, tylko zapoznać się z pierwszym modułem i zagrać. Następnie nauczyć się kolejnego modułu i znów zagrać. I tak aż opanujecie całą grę.

Pierwszy moduł wprowadza podstawowe zasady poruszania się po Marsie i odkrywania nowych terenów. Kolejne wprowadzają użycie planszetki do komunikacji, budowanie mostów, gospodarowanie kosmicznymi śmieciami i parę innych zasad, których nie wymienimy teraz, tylko polecimy wam spróbować zagrać samemu. Warto zaznaczyć, że wykonujecie swoje akcje jednocześnie. Główna mechanika opiera się na produkcji surowców i ich transporcie, aby odblokowywać nowe tereny i budować mieszkalne kopuły. Gra jest kooperacyjna, ale że pracujecie w kosmosie, gdzie dźwięk się nie przenosi, nie możecie się komunikować słownie. Służy do tego znacznik "Zrób coś". Jeśli uważacie, że któryś z graczy się ociąga z wykonaniem jakiejś akcji, stawiacie przed nim wspomniany znacznik i stukacie w stół, aż dany gracz pojmie, że musi zareagować i wspomóc drużynę. Dodamy tutaj, że każdy z graczy jest odpowiedzialny za konkretny kolor, zdefiniowany na żetonie akcji. Może produkować surowce danego typu lub poruszać się tylko po danej drodze. Zwyciężycie, jeśli w określonym czasie wyprodukujecie surowce potrzebne, aby zbudować marsjańską kopułę mieszkalną i doprowadzicie do niej kolonizatorów.

Magic Maze on Mars to bardzo dobry kooperacyjny tytuł. Wymaga on zdecydowanie zgranego zespołu, aby szybko reagować i wykonywać odpowiednie akcje. Do gry potrzebna jest także dobra spostrzegawczość, bo często bywa tak, że koledzy wykonali jakąś akcję, na której się nie skupiliśmy i musimy szybko spojrzeć na cały obszar Marsa, by ogarnąć, co jest konieczne jeszcze do zrobienia, by wygrać.

Praca pod presją czasu wcale nie ułatwi wam rozgrywki. Uciekające ziarenka piasku, nieubłaganie przypominać wam będą, że pomimo odkrytych wszystkich kafli terenów, musicie jeszcze wyprodukować surowce i dostarczyć na miejsce budowy. Na szczęście z pomocą przychodzą tutaj Żetony Klepsydr, które po opłaceniu kosztu, pozwalają zrobić pauzę w grze, byście mogli się naradzić.

Ciekawostką jest to, że zasady gry rozwijają się wraz z kolejnymi modułami. Co więcej, do gry dołączone są dodatkowe plansze Marsa, które, po przejściu wszystkich misji, można dołączać do gry, aby było trudniej i jeszcze bardziej rozmaicie. Dzięki temu rozgrywki w Magic Maze on Mars nie znudzą się zbyt szybko.

Bardzo polecamy grę Magic Maze on Mars, bo jest to bardzo chaotyczny i szalony, ale i zdecydowanie pozytywny tytuł kooperacyjny. Jednocześnie jest to bardzo zabawna gra, bo dochodzi do wielu śmiesznych sytuacji podczas używania znacznika "Zrób coś!". Gra bardzo rozwija spostrzegawczość, refleks i pracę w grupie. Zagrajcie i przekonajcie się sami!

Nazwa: Magic Maze on Mars
Wydawnictwo: Sit Down!
Rok wydania: 2019

Dziękujemy wydawnictwu Sit Down! za wysłanie egzemplarza recenzenckiego


 
Magic Maze on Mars is a cooperative board game for 1-6 players aged 8+. In the game, you will control robots, that were sent to the Mars to prepare the planet for the arrival of the first colonizers. Your task will be to build roads, collect materials and create residential domes. If you can do it within the time limit - you will win.

In the medium-sized box you will find a lot of components. We have here a lot of wooden markers representing raw materials, space trash or snails. In addition to these just mentioned elements, the game comes with cardboard tokens, boards, hourglass and square tiles representing the area of ​​Mars, on which you will be moving. The most noticeable element is the large and red marker (obviously), pleasantly named "Do something!" The whole game looks very good, and we liked a well-designed, plastic mold to accommodate all elements.

Magic Maze on Mars is a very good cooperative title. It requires a well-coordinated team to react quickly and take appropriate actions. Good perceptiveness is also needed to play, because it often happens, that our colleague performed an action, while we were not focused on game, and we need to quickly look at the entire area of ​​Mars, to comprehend what is still needed to be done to win.
Working under time pressure will not make the game easier for you. Escaping grains of sand in hourglass will inevitably remind you, that despite all the Mars tiles discovered, you still have to produce materials and deliver them to the construction site to build a dome. Fortunately, Sand Timer Tokens come in handy, which, after paying the cost, allow you to pause the game so that you can consult with the rest of the team on your upcoming moves.

The great fact is that the rules of the game develop with subsequent modules. What is more, the game comes with additional Mars boards, which, after completing all missions, can be added to the game to make it more difficult and trickier. Thanks to this, the games in Magic Maze on Mars will not get boring too quickly.

We highly recommend Magic Maze on Mars, because it is very chaotic and crazy, but definitely a positive cooperative title. At the same time, it is a very funny game, because there are many funny situations while using the "Do something!" marker. The game develops perceptiveness, reflexes and teamwork. Play and see for yourself!
Share:

Ścisła współpraca

My na Facebooku

Labels

Blog Archive