7 paź 2019

Stwórz swojego bohatera i staw czoła przeznaczeniu! - recenzja gry Call to Adventure

Jaka jest druga najlepsza rzecz zaraz po soczystej fabule we wszystkich grach RPG? Tworzenie własnej postaci. Opisywanie jej, wymyślanie przeszłości, rozwój zarówno fabularny, jak i umiejętności. Dodatkowo, gdy nasz bohater osiągnie swoje wyznaczone cele, to czerpiemy satysfakcję z dobrze poprowadzonej postaci. W tym artykule przybliżymy wam grę, w której to wy zdecydujecie o losach swojego bohatera. Zapraszamy na recenzję gry Call to Adventure wydawnictwa Brotherwise Games.

Z wydawnictwem Brotherwise Games mieliśmy już okazję współpracować przy okazji naszej recenzji ich poprzedniego tytułu Unearth. Tymczasem Call to Adventure to karciana gra planszowa przeznaczona dla 1-4 graczy w wieku 13+. Zagrywając karty, będziecie budować historię swojej postaci oraz stawiać czoła wyzwaniom i swojemu przeznaczeniu. Stworzycie heroicznego rycerza, czy mrocznego maga? Wasze wybory będą odpowiednio punktowane na koniec gry, a gracz z ich największą liczbą zostanie zwycięzcą rozgrywki.

Gra jest świetnie wydana! Od przepięknych ilustracji, przez dobrze zaprojektowaną wypraskę, do klimatycznych run. W średniej wielkości pudełku znajdziemy aż 193 karty, 4 plansze gracza, 24 runy, 40 żetonów doświadczenia oraz instrukcję. Komponenty są solidne i wytrzymałe. Świetne wrażenie sprawiają karty bohatera wielkości kart tarota i ich ilustracje. Można spędzić sporo czasu, oglądając same obrazki w grze. To, co zasługuje na uznanie, to dedykowana wypraska na runy, którą można łatwo wyciągnąć z pudełka, a podczas rozgrywki ułatwia utrzymanie porządku. Oprócz tego mamy sporo miejsca na dodatek. Kto wie, co ekipa z Brotherwise Games ma w swoich planach?

Po tym krótkim zachwycie nad wydaniem gry, przyszła chwila goryczy. Instrukcja gry Call to Adventure, chociaż napisana prostym językiem, zawiera wiele niedopowiedzeń, których wyjaśnienia musieliśmy szukać na własną rękę w Internecie. Na szczęście wydawnictwo szybko naprawiło swój błąd i wydało poprawioną wersję instrukcji. Jak zatem stworzyć najlepszą historię swojej postaci? Po szybkim przygotowaniu rozgrywki, podczas którego rozdajemy graczom startowe karty (pochodzenia, motywacji oraz przeznaczenia), przygotowujemy plansze graczy oraz wykładamy na środek stołu karty Historii i Bohatera. Te, które gracze otrzymali na początku rozgrywki, stają się historią bohatera, a przyszłe karty, które zdobędziecie w trakcie gry, będą przykrywane przez te początkowe. Gra podzielona jest na trzy akty, które kończą się po spełnieniu pewnych warunków. Tura gracza jest bardzo prosta — możemy zdobyć kolejną kartę cechy, którą będzie się posługiwał nasz bohater, bądź możemy podjąć się wyzwania z dostępnych na stole. Wyzwania wymagają dużej dawki szczęścia i rzucenia run, aby sprawdzić, czy nam się udało. Każde wyzwanie ma dwie „ścieżki” i to wasz wybór określa nagrodę, którą uzyskacie i jak ukierunkujecie swojego bohatera. A jak stawiać czoła wyzwaniu? Wystarczy, że wynik odpowiednich dla danej karty run przewyższy liczbę, która określa jego trudność. Oprócz zdobycia nowej karty, możecie również wymienić dowolną kartę w puli opłacając koszt, a także użyć efektów karty Bohatera i Złego Bohatera. Te karty dają dodatkowe właściwości, które możecie wykorzystać do łatwiejszego pokonania wyzwania. Gra toczy się do momentu, aż któryś z graczy nie dołoży trzeciej karty pod jego startową kartę przeznaczenia. Podliczamy wtedy punkty, a wygrywa gracz z największą ich liczbą.

Jednak to nie punkty są sercem tej pozycji. Gra polega na tworzeniu historii swojej postaci. Na odpowiednim wyborze i motywowaniu tych wyborów. Czy to tragiczna strata bliskiej osoby skłoniła cię, do przejęcia gangu złodziejaszków i zostania kryminalistą? W grze Call to Adventure w ciągu jednej partii możesz się przeistoczyć ze zwykłego farmera w nieustraszonego łowcę smoków. Największym smaczkiem gry jest fakt, że po skończonej rozgrywce gracze muszą opowiedzieć własnymi słowami całą historię postaci. Tutaj puszczają wodze fantazji i powstają tak niesamowite scenariusze, że po ich zebraniu można by wydać serię książek fantasy.

Call to Adventure nie jest typową grą o szybkim punktowaniu. Tu chodzi o eksplorację gry i kart. O wybory — zaczniesz grę jako chłop, czy jako szlachcic? Owszem, od początku mamy ustalony cel z Karty Przeznaczenia — ta karta nam mówi jakie warunki musimy spełniać, aby odpowiednio zapunktować na koniec gry. Dodatkowo, w trakcie rozgrywki będziecie musieli wybierać między natychmiastowymi nagrodami bądź długoterminową możliwością punktowania.

Pomimo tej pięknej otoczki o budowaniu świetnej historii postaci, gra nie jest kompletnie pozbawiona mankamentów. Otóż, naszym zdaniem, powinny być wprowadzone jakieś kary lub utrudnienie za niewykonanie wyzwania. Owszem, łatwo zdać testy, ale jednak zdarza się, że dzielnemu bohaterowi powinie się noga, a wtedy jedyną jego karą jest zdobycie żetonu doświadczenia za podjęcie próby. Fabularnie mogło być to lepiej rozwiązane.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy was do sprawdzenia Call to Adventure wydawnictwa Brotherwise Games. Gra polega na zbieraniu kart z lekką dozą losowości. Pięknie wykonana, przykuwa wzrok i zwyczajnie chce się więcej! Polecamy osobom, które cenią sobie gry przygodowe. A możliwość opowiedzenia historii swojego bohatera jest elementem bardzo pobudzającym wyobraźnię. Naprawdę warto spróbować.

Nazwa: Call to Adventure
Wydawnictwo: Brotherwise Games
Rok: 2019
Sugerowana cena: 110zł
Dziękujemy wydawnictwu
Brotherwise Games za przesłanie egzemplarza recenzenckiego 
Brotherwise Games


What is the second best thing after the juicy plot in all RPGs? Creating the main character. Describing it, creating both - history and skills. In addition, when our hero reaches his goals, we are satisfied with a well-developed character. We would like to present you a boardgame in which you will decide the fate of your hero.

The Call to Adventure is great! From beautiful illustrations, through a well-designed molding, to climatic runes. In the medium-sized box you will find 193 cards, 4 player boards, 24 runes, 40 experience tokens and instruction. The components are solid. The hero cards are of the size of tarot ones and their illustrations make a great impression. You can spend a lot of time watching the pictures in the game. What deserves recognition, is a dedicated molding for runes that can be easily pulled out of the box and helps to keep order during the game. In addition, we have a lot of space for the expansion. Who knows what the Brotherwise Games team has in their plans?

The game is about creating the story of your character. About right choices and motivating them. Was it some tragic loss of a loved one, that led you to take over the gang of thieves and become a criminal? In Call to Adventure you can transform from a farmer to a fearless dragon hunter in one game. The best thing in the game is the fact, that after the game players have to tell the whole story of their character in their own words. They can let their imagination run wild and such amazing scenarios arise, that after collecting them one could publish a series of fantasy books.

Call to Adventure is not a typical fast scoring game. Yes, from the beginning of the game we have a set goal from the Destiny Card - this card tells us what conditions we have to meet, to properly score at the end of the game. In addition, during the game you will have to choose between immediate rewards or long-term scoring.

Despite this great mechanics about building a grand story of the character, the game is not completely without drawbacks. Well, in our opinion, there should be some penalties for not meeting the challenge. Yes, it's easy to pass the tests, but it happens that the leg of a brave hero slips, and then his only punishment is to gain an experience token for trying. 

 We hope we encouraged you to check Brotherwise Games' Call to Adventure. The game is about collecting cards with a slight dose of randomness. The beautifully developed game catches the eye and you just want more! We recommend it to people who appreciate adventure games. And the possibility to tell story of your hero is a nice element of stimulating their imagination. It's really worth a try.
Share:

Ścisła współpraca

My na Facebooku

Labels

Blog Archive