22 kwi 2020

Przyjedź na konwent przebierańców i dedukcji — recenzja gry Spycon

Pamiętacie hit imprezowy sprzed kilku lat o tytule Mamy Szpiega? W grze, bazując na naszych umiejętnościach dedukcji, musieliśmy poprawnie wytypować osobę, która wcielała się w tytułowego szpiega. Podejrzany natomiast musiał polegać na samym sobie i nie dać się złapać. W dzisiejszym artykule chcemy wam przybliżyć najnowszy tytuł wydawnictwa Hobby World, który nawiązuje do klasyka, ale jest jego całkowicie nową odsłoną. Zapraszamy więc na jedyny w swoim rodzaju zlot szpiegów — Spycon!

Spycon to imprezowa, drużynowa gra detektywistyczna dla 4 - 10 graczy w wieku 12+, ale uważamy, że ten wiek jest zawyżony. W grze dwie drużyny ścigają się o zwycięstwo, a wygrać rozgrywkę mogą, gdy ich pionek dotrze na koniec czerwonego dywanu, który reprezentuje tor gry. W każdej drużynie jednak czai się szpieg, który co rundę musi opisywać swoją postać w taki sposób, aby to jego drużyna prawidłowo odgadła, zanim zrobią to przeciwnicy. Szpieg ma jednak asa w rękawie i nie może dopuścić, by drużyna przeciwna przechwyciła słowo — klucz.
 
W średniej wielkości pudełku znajdziemy całkiem sporo elementów. Zaczynając od kart postaci fikcyjnych i historycznych, przez karty słów — kluczy i akcji, do kart czerwonego dywanu. Dodatkowo do zestawu są dołączone dwie figurki, które przesuwamy po planszy w zależności od ilości zdobytych punktów. Najważniejszymi elementami jednak są arkusze kart postaci i słów — kluczy. To na nich będziemy odznaczać już wykorzystane osobowości, przez co z rundy na rundę będzie nam łatwiej zgadywać. Całość prezentuje się całkiem przyzwoicie. Jak na imprezówkę przystało, karty wykonane są z lepszej tektury, więc wytrzymają niejedną rozgrywkę na waszych parapetówkach. Arkusze postaci i słów — kluczy są laminowane, dzięki czemu można spokojnie po nich pisać markerem suchościeralnym. Największą furorę jednak robi rozkładana plansza! Składamy ją z kart, ale tworzą one długi czerwony dywan, po którym wasze figurki szpiegów się poruszają. Daje to efekt, jakbyście faktycznie przyjechali na konwent szpiegowski.

Sama rozgrywka jest bardzo prosta, chociaż musieliśmy przebrnąć przez instrukcję dwukrotnie. Na początku każdej rundy gracz grający jako szpieg sprawdza linię czerwonego dywanu i wykonuje akcję  z nią związaną. Czasem są to pomocne rzeczy, a czasem kompletnie zmieniające rozgrywkę. Między innymi dzięki takiemu zabiegowi gra staje się jeszcze bardziej regrywalna. Następnie gracz dobiera kartę postaci oraz słowo — klucz i przekazuje kartę słowa swojej drużynie, by wszyscy je poznali. Nie ujawnia jednak swojej postaci! Od tego momentu szpieg ma trzy minuty, podczas których opowiada o sobie, jako o wylosowanej postaci. Pozostali gracze na podstawie listy postaci muszą zgadnąć, o kogo może chodzić. Przewagą szpiega i jego drużyny jest to, że znają swoje słowo — klucz, które szpieg w każdej chwili może wplątać w swoją opowieść i spróbować naprowadzić swoich towarzyszy na dobry trop. Na przykład na karcie słowa — klucz widnieje wiadro, więc szpieg może powiedzieć „Materiał, z którego zrobiony jest przedmiot, to moje główne źródło utrzymania".

W każdym momencie opowieści szpiega, dowolna drużyna może go zapytać o szczegóły, jednak jego odpowiedzią muszą być tylko słowa „Tak” bądź „Nie". Co więcej, Szpieg może zwyczajnie odmówić odpowiedzi na zadane pytanie. Gdy któraś z drużyn jest gotowa i będzie chciała udzielić odpowiedzi, czas jest zatrzymywany i to drużyna przeciwna ma zawsze pierwszeństwo w zgadywaniu. Jeśli uda im się zgadnąć jako pierwszym, dostają oni trzy punkty. Jeśli jednak ich odpowiedź była niepoprawna, to drużyna szpiega podaje odpowiedź. Jeśli obie drużyny popełniły błąd — szpieg kontynuuje opowieść o swojej postaci. Drużyna dostaje punkty za udzielenie poprawnej odpowiedzi w ilości zależnej od ilości udzielonych odpowiedzi. Jeśli udało się wam zgadnąć w pierwszej próbie — dostaniecie trzy punkty, jeśli w drugiej — dwa itp. Dana runda kończy się po udzieleniu poprawnej odpowiedzi i teraz szpieg drużyny przeciwnej rozgrywa turę. Gra w ten sposób toczy się do momentu, aż któraś drużyna nie dotrze na czerwonym dywanie, który jednocześnie jest torem punktacji, do mety.

Gra Spycon to gra dedukcji, w której gracze muszą współpracować, aby przechytrzyć drużynę przeciwną. Jest to świetny tytuł w którym liczy się kreatywność i umiejętność blefowania. Chociaż szpiega goni czas, to w praktyce jednak naprawdę nie warto grać z zegarkiem. To wspaniała zabawa sama z siebie generująca morze dobrego humoru. Nie tylko z samego opowiadania o postaci, ale także z zabawnych ilustracji na kartach.

Rzeczą, która sprawia, że gra jest regrywalna, jest linia czerwonego dywanu. Efekty na czerwonym dywanie sprawiają, że każda runda jest inna, a gracze muszą odpowiednio zareagować. Chociaż można było ją jeszcze bardziej urozmaicić, to i tak jest nieźle.

Polecamy Spycon  jako grę imprezową, która może was wciągnąć na dłuższe posiedzenia. Jest to gra, która zdecydowanie zyskuje w oczach, gdy gra się w nią już kilka razu oraz w stałym towarzystwie. Aczkolwiek nowe osoby często wnoszą świeże spojrzenie na rozgrywkę. Spycon  wydawnictwa Hobby World to idealna gra imprezowa. Zajmuje niewiele miejsca, szybko się tłumaczy, jest świetnie i z humorem wykonana, oraz dostarcza salw śmiechu. Warto spróbować! 
Edit 18.05.2020: Wydawnictwo Hobby World ogłosiło, że gra na amerykańskim i europejskim rynku będzie się nazywać Spyfest

Nazwa: Spycon
Wydawnictwo: Hobby World
Rok wydania: 2020

Dziękujemy wydawnictwu
Hobby World za wysłanie egzemplarza recenzenckiego

Hobby World

Do you remember the party hit from a few years ago titled Spyfall? In the game, based on our deduction skills, we had to correctly point out the person, who was spy. The suspect had to rely on himself and not get caught. In today's article, we want to introduce you to the latest title from Hobby World, which refers to the classic, but is completely new installment. We would like to invite you to the one of its kind rally of spies - Spycon !

Spycon  is a party, team detective game for 4-10 players aged 12+, but we think this age is overstated. In the game, two teams race for victory, and they can win it, when their pawn reaches the end of the red carpet, that represents the game track. In every team, however, there is a spy lurking, who must describe his character in each round in such a way, that his team correctly guesses before the opponents do. However, the spy has an ace up his sleeve and cannot allow the opposing team to intercept the key word.

In the medium-sized box you will find quite a lot of elements. Starting with fictional and historical characters cards, key word cards and the red carpet cards. In addition, two figures are attached to the set, which we move on the board depending on the number of points gained. However, the most important elements are sheets with characters and key words listed. It is on them, that we will mark the personalities already used, which will make it easier to guess from round to round. The whole game looks quite decent. Cards are made of good quality cardboard, so they will withstand more than one game on your house parties. Character and word-key sheets are laminated, so you can easily write on them with a dry-erase marker. However, the biggest sensation is "board game" made of cards! We create it from red carpet cards, and they form a long red carpet, on which your spy figurines move. It gives you the effect of actually coming to a spy convention.

Spycon  is a deduction game in which players must work together to outsmart the opposing team. This is a great title, in which creativity and bluffing count. Although the spy is chasing time, in practice, however, it is really not worth playing with a watch. It's great, fun generating sea of ​​good humor by itself. Not only from the stories told from Spy about the character itself, but also from funny illustrations on the cards.

The thing that makes the game replayable is the red carpet line. The effects on the red carpet make each round different and players must respond accordingly. Although it could have been even more varied, it is still not bad.

We recommend Spycon  as a party game that can engage you in longer sessions with your friends. It is a game that definitely grows, when you play it several times. Spycon from Hobby World is the perfect party game. It takes up little space, rules are easy to learn, is great and humorously made, and provides a lot of laughter. It is worth a try!
Edit 18.05.2020: Hobby World has announced that the game on the American and European market will be called Spyfest 
Share:

Ścisła współpraca

My na Facebooku

Labels

Blog Archive